Hơn 1.000 lượt cán bộ được cử đi đào tạo trong và ngoài nước

Gốc
Trong 3 năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cử trên 1.000 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng.

Hơn 1.000 lượt cán bộ được cử đi đào tạo trong và ngoài nước - Ảnh 1

Mới đây, Bộ Nội vụ đã có kết luận thanh tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn từ 1/1/2013 đến 31/12/2016 về quy định của pháp luật tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý; đào tạo bồi dưỡng công chức và công tác văn thư, lưu trữ của UBCKNN thuộc Bộ Tài chính.

Trong kết luận cho thấy, 83 hồ sơ thanh tra về công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ trong giai đoạn thanh tra có 2 công chức thiếu trình độ cao cấp lý luận chính trị; 43 công chức thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị; 5 cán bộ thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, 2 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C, 8 công chức thiếu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo.

Riêng năm 2013, UBCKNN đã tổ chức tuyển dụng được 37 công chức, tiếp nhận 47 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng.

Ngoài ra, có 3 công chức được cử đi đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở Australia nhưng sau đó xin thôi việc, nhưng chưa được UBCKNN đồng ý vì lý do chi phí đào tạo.

Cũng theo kết luận thanh tra, Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ Giám sát thị trường chứng khoán có 4 phó vụ trưởng (vượt 1 người theo quy định). Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2013-2016, UBCKNN đã cử hơn 1.000 lượt công chức đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài. Nhưng qua kết luận, việc đào tạo, bồi dưỡng, kinh phí đào tạo… được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định.

C.T (t/h)

Tin nóng

Tin mới