Dù điểm trung bình cộng cuối năm học là 5,4 nhưng sinh viên (SV) vẫn sẽ bị... buộc thôi học. Đó là chuyện xảy ra đối với hơn 1.000 SV của ĐH Đà Nẵng, khiến cho nhà trường và SV không khỏi lo âu.