Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 1.000 tỷ đồng cho Đề án tổng thể sông Cầu

Gốc

NDĐT - Phiên họp thứ 3 của Ủy ban sông Cầu diễn ra ngày 29-9 tại Vĩnh Phúc đã thông qua danh mục 38 dự án giai đoạn 2008-2011 với kinh phí dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng và nhất trí ưu tiên triển khai 11 dự án trong số này vào năm 2009.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131952&sub=127&top=39