Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 1,35 tỷ USD vốn ODA vào miền núi Bắc bộ

Trong những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ còn nhận được sự giúp đỡ tích cực của cộng đồng quốc tế với tổng mức cam kết ODA từ năm 1993 đến nay đạt hơn 1,35 tỷ USD.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252696/Default.aspx