Hơn 1,6 triệu lượt khách thăm khu di tích Kim Liên

ND- Năm 2008, Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã đón hơn 16.611 đoàn khách từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và các đoàn khách quốc tế, với 1.609.626 lượt du khách về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó khách quốc tế có 382 đoàn với 3.131 lượt khách thuộc 26 quốc tịch.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140842&sub=134&top=43