Hơn 10 nghìn khoản chi sai bị Bộ Tài chính phát hiện

Gốc
Bộ Tài chính đã phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định trong tháng 8/2017, không chấp nhận thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.

Ngày 6/9, Bộ Tài chính đã phát đi thông cáo báo chí về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8/2017.

Theo thông cáo được bà bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành, trong tháng 8/2017, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt 78,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 8 tháng đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 59,76 nghìn tỷ đồng, giảm 30,9 nghìn tỷ đồng so với tháng 7; Luỹ kế thu nội địa 8 tháng ước đạt 603,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61% dự toán năm, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2016.

Hơn 10 nghìn khoản chi sai bị Bộ Tài chính phát hiện - Ảnh 1

Bộ Tài chính phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi sai trong tháng 8/2017.

Theo Bộ Tài chính, một số khoản thu đạt tiến độ đạt khá so với dự toán năm và cùng kỳ năm trước là thuế thu nhập cá nhân đạt 68,6% dự toán năm, tăng 20,9%; thu phí và lệ phí đạt 73, % dự toán năm, tăng 2,6%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 83,7% dự toán năm, tăng 11,9%. Riêng các khoản thu về nhà ở đã vượt dự toán năm(đạt 108,6%) và tăng 2 % so với cùng kỳ năm 2016.

Một số khoản thu khác như: Thu từ dầu thô ước đạt 3,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 930 tỷ đồng so với tháng 7; Thu ngân sách từ hoạt động xuấtnhập khẩu ứớc đạt 24 nghìn tỷ đồng, tăng kho ng 300 tỷ đồng so với tháng 7…

Thống kê của Bộ Tài chính cũng cho thấy, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so với dự toán năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 43/63 địa phương thu nội địa đạt từ 63% trở lên; trong đó, không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì có 18 địa phương đạt trên 70% dự toán năm, 55/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2016.

Về nội dung chi ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 8 ước 98,4 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt 793,56nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 8 ước 17,67 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 8 tháng đạt khoảng 137.000 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán, tăng 9,9% cùng kỳ năm 2016. Chi dự trữ quốc gia thực hiện tháng 8 ước 58 tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng đạt 298 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán. Chi trả nợ lãi thực hiện tháng 8 ước 5,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8tháng đạt 68,1nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2016…

Một thông tin đáng chú ý trong công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước là Bộ Tài chính đã phát hiện khoảng 10,3 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, không chấp nhận thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.

Liên quan đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, theo thống kê, hiện hệ thống khai thuế qua mạng đã triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với 99,81% số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 11 Bộ, ngành với 39 thủ tục hành chính được thông qua.

Nhân Văn

Tin nóng

Tin mới