Hơn 10 triệu người đội mũ bảo hiểm kém chất lượng

Mũ bảo hiểm khi xuất xưởng đều do nhà sản xuất tự kiểm tra và dán tem hợp chuẩn, vì vậy chất lượng của chúng vẫn phụ thuộc phần lớn vào... lương tâm của các doanh nghiệp!

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/220146.asp