Hơn 100 doanh nghiệp nhận giải Thương mại Dịch vụ

Hơn 100 doanh nghiệp được tôn vinh tại lễ trao giải Thương mại Dịch vụ (Top Trade Services) 2007 do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội ngày 6/1.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230638/Default.aspx