Ngày 31.12, ông Phan Quang Thựu, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận, cho biết địa phương đã hình thành vùng sản xuất nho tập trung lớn nhất nước, với khoảng 1.200 ha.

Hon 100 nhom lien ket san xuat nho sach - Anh 1

Các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp để đưa sản phẩm nho ra thị trường đã đem lại hiệu quả cao. Đặc biệt, hiện có hơn 100 nhóm nông dân liên kết sản xuất nho sạch theo quy trình VietGAP, với khoảng 200 ha sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt.

Theo ông Thựu, qua đánh giá kết quả ban đầu, nông dân dùng công nghệ tưới nhỏ giọt sẽ giảm được 50 - 60% lượng nước tưới, tiết kiệm từ 12 - 20% phân vô cơ, năng suất tăng 12% và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bình quân mỗi héc ta cây nho sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho năng suất 3,5 tấn/vụ, cao hơn 1,2 lần so cách làm truyền thống. Đặc biệt, các nhóm liên kết trồng nho sạch cam kết là sản xuất theo đúng quy trình để không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Thiện Nhân