Hơn 100 tỷ đồng giúp doanh nghiệp sản xuất sạch

Gốc
Tính đến cuối tháng 8, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã dành hơn 100 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp để triển khai gần 40 dự án về công nghệ sản xuất sạch hơn.

Tin nóng

Tin mới