HƠN 1000 CỬ TRI THAM GIA BẦU CỬ SỚM TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Gốc
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành bầu cử sớm trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu cho cử tri là cán bộ, nhân viên ngành dầu khí và Cán bộ chiễn sỹ hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển thuộc các đơn vị cử tri của Liên doanh Việt Nga -Vietsovpetro, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển và Hải đoàn 129 Hải quân những ngày tới phải công tác trên biển, không thể trực tiếp bỏ phiếu bầu vào ngày 23/5. Thành phố Vũng Tàu là địa phương bầu cử sớm nhất cả nước.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/5/hon-1000-cu-tri-tham-gia-bau-cu-som-tai-thanh-pho-vung-tau-/553101