Hơn 12.000 hộ dân thành phố Sơn La được cấp nước trở lại

Gốc
Từ 17h ngày 14/11, hơn 12.000 hộ dân tại thành phố Sơn La đã chính thức được cấp nước trở lại, sau 10 ngày bị cắt nước. Trước mắt, việc cấp nước sẽ ưu tiên cấp cho các khu vực cao, xa đã bị mất nước kéo dài. Thời gian dự kiến để toàn bộ mạng lưới trở lại hoạt động bình thường, ổn định là 1-2 ngày.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại Xí nghiệp cấp nước số 1 thành phố

Do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm nước từ việc sơ chế cà phê khu vực đầu nguồn nước đã khiến khoảng 12.000 hộ dân thành phố Sơn La trực tiếp bị mất nước sinh hoạt từ ngày 4/11; 8.000 hộ dân bị ảnh hưởng do việc điều tiết nước từ ngày 7/11. Tuy nhiên, dù đã có phương án cấp nước tạm, nhưng tại một số khu vực cao và xa, nước không đến được đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Sau 10 ngày thực hiện nhiều giải pháp tích cực, tới ngày 14/11, qua quan sát bằng mắt thường, nguồn nước đã trong, không mùi. Theo báo cáo kiểm nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh đã tiến hành kiểm nghiệm lấy 2 mẫu nước từ đầu nguồn và nước thương phẩm tại nhà máy, cho thấy các chỉ số đều trong phạm vi cho phép, đủ điều kiện để cấp nước trở lại từ 17 giờ ngày 14/11.

Về phương án triển khai cấp nước, trước mắt, Công ty CP cấp nước Sơn La ưu tiên cấp cho các khu vực cao, xa đã bị mất nước kéo dài gồm Khu vực Huổi Hin; Chiềng Ngần; tổ 9, tổ 14 phường Quyết Thắng; bản Bó, bản Cá phường Chiềng An; tổ 10, bản Lầu phường Chiềng Lề. Thời gian dự kiến để toàn bộ mạng lưới trở lại hoạt động bình thường, ổn định là 1-2 ngày.

Cuộc sống của khoảng 20.000 hộ dân bị xáo trộn do ô nhiễm nguồn nước trong 10 ngày qua.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Trung tâm y tế dự phòng và Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh tiếp tục giám sát chất lượng nước đầu vào và nước thương phẩm tại Nhà máy nước trong 1 tuần để kiểm tra. Sở TN&MT tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến cà phê gây ô nhiễm để đảm bảo nguồn nước cấp cho thành phố.

Đồng thời, để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước bản Bó, bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La; chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đăng ký kinh doanh, hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở chế biến cà phê; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Sơn La giao Công an tỉnh xem xét các vi phạm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ môi trường làm ô nhiễm nguồn nước.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND thành phố Sơn La, UBND huyện Thuận Châu xử lý dứt điểm các cơ sở chế biến cà phê vi phạm các quy định về môi trường, quy định về bảo vệ nguồn nước, quy định về đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện thống kê thiệt hại do ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước thành phố theo quy định. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/11/2017.

Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành Dự án cắm mốc bảo vệ nguồn nước hang Tát Tòng. Hoàn thành cắm mốc trước ngày 30/5/2018. Trong đó, phân định rõ: Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và Hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Đề xuất chủ trương cho phép lập Dự án bảo vệ môi trường và cắm mốc bảo vệ nguồn nước Hồ chứa nước bản Mòng. Mục tiêu hoàn thành cắm mốc trong năm 2018. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Sơn La thực hiện theo quy định của nhà nước việc thu hồi đất của Công ty CP thủy sản Sơn La để giao cho Công ty CP cấp nước Sơn La đầu tư Hồ chứa nước thô dự phòng giai đoạn I, hoàn thành trước 30/11/2017.

Sở NN&PTNT tăng cường công tác bảo vệ, phục hồi rừng; giảm tối đa ảnh hưởng của hoạt động sản xuất nông nghiệp đến chất lượng nguồn nước hành phố. Đề xuất chủ trương cho phép lập Quy hoạch chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Sở Xây dựng rà soát quy hoạch, thiết kế cấp nước trên địa bàn thành phố đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho điều chuyển nguồn nước phục vụ các khu vực trong thành phố, trong trường hợp xảy ra sự cố tại các trạm cấp nước. Đề xuất chủ trương cho phép khảo sát, lập quy hoạch nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt tại các đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; ưu tiên khảo sát, xác định nguồn nước dưới đất để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, đô thị hóa đến chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

Sở Kế hoạch và đầu tư rà soát việc sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh để yêu cầu thực hiện đăng ký kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đảm bảo quản lý chặt chẽ theo quy định.

Nguyễn Nga