Hơn 15.000 doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Hải quan Hải Phòng

Gốc
Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đến ngày 5/12, Cục đã triển khai ký kết Bản thỏa thuận hợp tác với 15.068 doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp tham gia Hội nghị đối thoại tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng) tháng 11/2019. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: Trên cơ sở quy định về cơ chế giải quyết vướng mắc mà Cục đã ban hành và những nội dung đã thỏa thuận, mọi phản ánh của doanh nghiệp đều được giải quyết, xử lý thông qua số điện thoại, đường dây nóng, thư điện tử tại các địa điểm làm thủ tục hải quan và website của Cục.

Đồng thời cộng đồng doanh nghiệp là một kênh thông tin để lãnh đạo Cục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát nội bộ, giám sát thực thi công vụ của CBCC với quyết tâm xây dựng đội ngũ trong sạch, chuyên nghiệp và văn minh.

Mặt khác, nhằm đưa mối quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp đi vào thực chất, ngày 21/3/2019, Cục đã ban hành Kế hoạch số 3547/KH-HQHP triển khai các hoạt động cụ thể, tập trung vào 5 nội dung sau: Tăng cường thông tin về hoạt động đối tác; hỗ trợ doanh nghiệp thực thi pháp luật; tăng cường hoạt động tham vấn cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp.

Tháng 8/2019, quyền Cục trưởng đã giao 4 chi cục hải quan cửa khẩu và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công triển khai kế hoạch gặp gỡ, làm việc với hơn 2.000 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn theo nhiều hình thức: Phát phiếu khảo sát, đối thoại trực tiếp... để tiếp nhận, lắng nghe các vướng mắc, kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp.

Ngày 13/9/2019, Cục Hải quan Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp nhằm triển khai sâu, rộng, khuyến khích doanh nghiệp hợp tác, chia sẻ và đồng hành cùng cơ quan Hải quan.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, những hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp thể hiện nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo Cục cùng toàn thể CBCC trong đơn vị.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hon-15000-doanh-nghiep-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-hai-quan-hai-phong-116885.html