Hơn 165 triệu USD hỗ trợ xóa đói nghèo

Gốc
QĐND - Sáng 17-11, Lễ ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tổ chức với các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giảm nghèo và phát triển tại Việt Nam năm 2011 diễn ra tại Hà Nội. Đánh giá về những đóng góp của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: “Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh… Các tổ chức không chỉ giúp đỡ chúng ta về tài chính, mà còn giúp đỡ chúng ta kinh nghiệm, qua đó giúp Việt Nam đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo”.

QĐND - Sáng 17-11, Lễ ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tổ chức với các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giảm nghèo và phát triển tại Việt Nam năm 2011 diễn ra tại Hà Nội. Đánh giá về những đóng góp của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với Việt Nam, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: “Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực viện trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh… Các tổ chức không chỉ giúp đỡ chúng ta về tài chính, mà còn giúp đỡ chúng ta kinh nghiệm, qua đó giúp Việt Nam đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo”.

Tại buổi Lễ, 95 tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 165,5 triệu USD cho các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo trong năm 2012. Theo thống kê, trong 10 năm gần đây, các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam gần 1,7 tỷ USD.

Trang Thư

Tin nóng

Tin mới