Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 18 nghìn 700 học sinh tiểu học chưa đến trường

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Theo thống kê sơ bộ đầu năm học 2008-2009 từ 61/63 tỉnh, thành phố, riêng ở cấp tiểu học có hơn 18.700 học sinh (HS) chưa đến trường (gồm HS bỏ học từ trước và HS trong độ tuổi chưa huy động được ra lớp), chiếm tỷ lệ 0,28% trong tổng số 6,6 triệu HS tiểu học.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134417&sub=74&top=41