Hơn 180 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa

Gốc
Đó là kết quả mà MTTQ thị xã Cửa Lò đạt được qua 20 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 15 năm Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trên toàn thị xã hiện có 92,5% gia đình văn hóa, 59/71 khối được công nhận danh hiệu khối văn hóa... Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm trong thời gian qua, toàn thị xã đã huy động được 180 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gần 5 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” gần 4,5 tỷ đồng. Phong trào Toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của Thị xã đạt cao và ổn định…

Bắc Vũ

_________________________________________________________

Tin nóng

Tin mới