Hơn 193.000 gia đình được hỗ trợ chính sách vay vốn

Gốc
Quảng Nam- Tỉnh Quảng Nam ngày 13-8 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội'.

Quảng Nam- Tỉnh Quảng Nam ngày 13-8 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội".

Trong 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh Quảng Nam cho vay số tiền hơn 163 tỷ đồng. Mỗi năm, bổ sung gần 33 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần trước khi có Chỉ thị 40; nâng tổng số nguồn vốn ủy thác của địa phương sang Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Quảng Nam đạt 238 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 202 tỷ đồng, ngân sách huyện 36 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 17 chương trình tín dụng chính sách, tăng 4 chương trình so với trước khi có Chỉ thị 40. Nguồn vốn CSXH được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn, trong 5 năm đã cho hơn 193.000 lượt hộ vay.

TH. HÀ