Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 27 ngàn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2021-2025, tỉnh dự kiến bố trí hơn 27 ngàn tỷ đồng từ ngân sách và huy động khoảng 117 ngàn tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chủ yếu là vốn đầu tư, đóng góp của doanh nghiệp, nông dân.

Với nguồn lực trên, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng theo hướng hiện đại, đa mục tiêu, kết nội rộng giữa các vùng. Tập trung công tác chỉnh trang nông thôn, xây dựng nhiều hơn nữa các khu dân cư, các tuyến đường, khu vực công cộng đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp.

Về sản xuất nông nghiệp, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Lê Quyên