Theo HNMO, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền vừa có tờ trình về việc tặng quà cho đối tượng có công nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 gửi Chủ tịch nước.

Theo đó, sẽ có hai mức quà tặng là 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Mức quà 400.000 đồng để tặng người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND, anh hùng lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Mức quà 200.000 đồng để tặng thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ… Tổng kinh phí để tặng quà hơn 390 tỉ đồng.

AN