(VOV) - Theo báo cáo thống kê của Trung tâm Internet Trung Quốc, tính đến cuối tháng 6/2010, số người thường xuyên sử dụng Internet tại Trung Quốc đã lên đến 420 triệu người.

Cũng theo báo cáo này, đối tượng thanh thiếu niên chiếm đa số, đặc biệt, tỷ lệ trẻ em dưới 10 tuổi thường xuyên sử dụng internet đã lên đến hơn 4 triệu. Tại Trung Quốc hiện nay, Internet đang phát triển hết sức mạnh mẽ và được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống. Thế hệ 10X, chỉ số trẻ em sinh sau năm 2000 là thế hệ đang nắm bắt nhanh chóng và đuổi kịp sự phát triển vũ bão của trào lưu Internet tại Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo trên cũng đưa ra cảnh báo đối với tình trạng thanh thiếu niên thiếu kỹ năng sống thực tế do mất quá nhiều thời gian cho “thế giới ảo” và những khó khăn trong việc kiểm soát những thông tin không thích hợp với lứa tuổi của các em./. Anh Tuấn (từ Bắc Kinh)