Hơn 400 tỷ đồng dự trữ hàng phục vụ Tết Mậu Tý 2008

Gốc
Bộ Công thương tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc sở thương mại các tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa phục vụ Tết, thường xuyên tổng hợp, báo cáo Chính phủ…

Tin nóng

Tin mới