Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa công bố, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng Bảy vừa qua là là 7.230 người.