Hơn 5.000 hộ dân Quảng Bình hiến đất làm đường

Gốc
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại Quảng Bình, đã có 5.755 hộ dân tự nguyện hiến gần 500.000m2 đất với giá trị ước lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Tại huyện Quảng Trạch, người dân hiến trên 86.000m2, nhiều nhất tỉnh, tiếp đến là các huyện: Bố Trạch trên 55.252m2, Tuyên Hóa trên 257.380m2.

Cùng với việc hiến đất, người dân Quảng Bình còn tự giác tháo dỡ gần 2.000.000m hàng rào, 187 trụ cổng, hiến trên 100.000 cây cối các loại, với tổng giá trị ước tính gần 20 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông, dành đất xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, chợ nông thôn…

Theo Ban chỉ đạo, việc tự nguyện hiến đất trước hết thể hiện rõ ý thức, tính tự giác của người dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhiều huyện tại tỉnh Quảng Bình chọn tiêu chí giao thông để triển khai, xem đó là bước đột phá nên việc hiến đất của người dân còn là cơ sở, tiền đề hết sức thuận lợi trong việc phát huy nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tác giả : Xuân Thắng

Tin nóng

Tin mới