Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 5,7 tỉ đồng thất thoát, sử dụng trái quy định

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Theo kết luận Thanh tra, trong 2 năm 2005-2006 có tới 19 trong tổng số 45 đề tài nghiên cứu khoa học ở Viện Thú y không có sản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại gần 1,557 tỉ đồng...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.yte.55615.qdnd