Hơn 50% bệnh nhân tiểu đường bị viêm khớp

NDĐT – Các nhà khoa học Mỹ, trong một nghiên cứu mới cấp quốc gia, cho biết, bệnh viêm khớp tấn công hơn 50% số người trưởng thành mắc tiểu đường.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121645&sub=72&top=41