Hơn 50% thanh niên Việt qua 6 năm mới có việc làm ổn định

Gốc
Đó là số liệu từ kết quả ban đầu của cuộc điều tra “Chuyển tiếp từ trường học đến việc làm Việt Nam” do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổng cục Thống kê công bố.

Cuộc điều tra này là một phần của dự án “Việc làm cho thanh niên” (Work4Youth) do ILO triển khai ở 28 quốc gia. Tại Việt Nam, cuộc điều tra tiến hành đầu năm 2013, đã tập trung khảo sát quá trình chuyển tiếp từ nhà trường đến thị trường lao động, tức từ khi thanh niên rời trường học đến khi có được công việc ổn định hoặc công việc đầu tiên mà họ cảm thấy hài lòng. Kết quả cho thấy, có đến 80% thanh niên làm những công việc không chính thức, tạm bợ; trong khi gần 30% làm công việc thấp hơn so với trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn.

Có tới 50% thanh niên từ 29 tuổi trở xuống mất 58,5 tháng (gần 6 năm) để chuyển tiếp giữa thời gian học và làm việc, sau đó nhiều người trong nhóm đối tượng này sẽ phải tiếp tục vật lộn trong một khoảng thời gian dài hơn nữa mới có thể tìm kiếm được công việc ổn định. ILO nhận định, việc một bộ phận lớn thanh niên phải làm những công việc năng suất thấp, việc làm bấp bênh, tạm thời có tác động tới tiềm năng tăng trưởng của quốc gia, tạo áp lực cho các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội...

H.Q

Tin nóng

Tin mới