Để tránh đi vào vết xe đổ lần sảy thai trước, các mẹ bầu cần lưu ý về chế độ luyện tập, ăn uống và các xét nghiệm, chụp chiếu thật kỹ lưỡng.

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 1

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 2

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 3

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 4

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 5

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 6

Hon 500 nghin phu nu say thai moi nam, lam the nao de khong bi lap lai? - Anh 7

Theo Nhật Minh (Theo MJ) (Khám Phá)