HNM) - Ngày 16-6, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2012, các cấp Hội Nông dân TP đã tổ chức kết nạp và phát thẻ 11.475 hội viên mới (đạt 51,4% chỉ tiêu năm); Quỹ hỗ trợ hội nông dân được bổ sung thêm 75 tỷ đồng, nâng nguồn vốn của Quỹ đạt 277,14 tỷ đồng cho 54.910 hộ nông dân vay phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Hội đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, DN tổ chức 3.011 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 180.662 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; phối hợp với các ngành chức năng mở trên 100 lớp dạy các lớp nghề: chăn nuôi thú y, điện dân dụng, cắt may công nghiệp… cho 4.000 hội viên nông dân.