H.Lan

(Cadn.com.vn) - TT-Huế- Ngày 12-9, tại TP Huế, Bộ CA tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trinh bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2011-2015 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 5 năm triển khai, chương trình bình đẳng giới trong CAND được xây dựng, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với lực lượng CAND. Qua thực hiện, cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy các cấp và CBCS có nhận thức đầy đủ hơn về giới và bình đẳng giới, hệ thống tổ chức làm công tác bình đẳng giới trong CAND được củng cố, kiện toàn. Đến nay, có hơn 6.000 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy CA các cấp, chiếm 10,47%. Đáng chú ý, có 3 cán bộ nữ mang cấp bậc hàm thiếu tướng, 2 cán bộ nữ được quy hoạch thứ trưởng, nhiều cán bộ nữ là giám đốc, phó giám đốc và tương đương.

Hon 6.000 can bo nu giu chuc vu lanh dao, chi huy cong an cac cap - Anh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, chương trình bình đẳng giới trong CAND đã tạo cơ hội và điều kiện để phụ nữ CAND phát triển vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, thúc đẩy bình đẳng giới và rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giới trong CAND, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng lưu ý, CA các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ; nhân rộng các mô hình hay và gương điển hình tiên tiến để hoàn thiện các chỉ tiêu đã đề ra tại chương trình bình đẳng giới trong CAND. Hội nghị đã trao Bằng khen cho 13 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, gia đình và trẻ em CAND.