Ngày 18.10.2009, Trung tâm Đào tạo (VITEC) thuộc Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc đã tổ chức kỳ sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản (FE) trên toàn quốc cho trên 600 thí sinh. Kỳ sát hạch lần này được tổ chức tại 4 địa điểm: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh.

Các chuẩn kỹ năng được VITEC xây dựng theo mô hình các chuẩn kỹ năng CNTT của Nhật Bản, trên cơ sở khung kiến thức chung về CNTT, kiến thức chuyên sâu đối với từng loại hình công nghệ kết hợp với các yêu cầu về khả năng và kinh nghiệm làm việc thực tế đối với từng lĩnh vực. Trong số các chuẩn kỹ năng CNTT do VITEC xây dựng có chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT cơ bản (FE) và chuẩn kỹ năng kỹ sư thiết kế và phát triển phần mềm (SW) đã được công nhận là tương đương với Nhật Bản và Hàn Quốc. Vượt qua các kỳ sát hạch, các thí sinh sẽ được cấp chứng chỉ của Bộ KH&CN, được các doanh nghiệp Nhật Bản ưu tiên tuyển dụng và cấp visa làm việc tại Nhật Bản mà không yêu cầu phải có kinh nghiệm (số năm công tác)… Tin và ảnh: MN