Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 63 ngàn người lao động được tư vấn việc làm

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, trong 9 tháng của năm 2022, trung tâm đã tư vấn việc làm cho hơn 63 ngàn lượt người lao động, đạt trên 112% kế hoạch năm. Trong đó, tư vấn việc làm cho người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 56 ngàn người và tư vấn cho lao động đến tham dự sàn giao dịch việc làm và đối tượng khác là trên 7,4 ngàn lượt. Bên cạnh đó, giới thiệu việc làm cho gần 8 ngàn lượt lao động và giải quyết việc làm cho gần 7 ngàn người.

Trung tâm đã tổ chức 18 sàn giao dịch việc làm với 428 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia. Kết quả, có hơn 3 ngàn người được tuyển dụng.

T.M