Hơn 7.000 cán bộ Mặt trận được tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Gốc
Ngày 23-2, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kết nối với 63 điểm cầu trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và hơn 7.000 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp”.

Theo đó, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào các nội dung: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử…

Trong thời gian diễn ra bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiến hành: Kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu từ 5h đến 21h ngày 23-5-2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử từ ngày 17-2 đến 30-6-2021 và kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử ở địa phương, từ đó hiện thực hóa trên thực tế chức năng, nhiệm vụ giám sát của Mặt trận đã được Hiến pháp, pháp luật quy định.

Tính đến hết ngày 17-2-2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 1.045 người; đạt tỷ lệ bình quân 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Trong đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trung ương có 29 người; địa phương 41 người…

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/991883/hon-7000-can-bo-mat-tran-duoc-tap-huan-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-bau-cu