Hơn 70 bí thư, bộ trưởng được luân chuyển, điều động trong 5 năm

Gốc
Nhiệm kỳ 2016-2021, có 39 bí thư, 33 bộ trưởng và tương đương (là Ủy viên Trung ương Đảng) được luân chuyển, điều động. Đặc biệt, có 28 bí thư tỉnh ủy dưới 50 tuổi.

Hoài Thu - Như Ý

Nguồn Zing https://zingnews.vn/hon-70-bi-thu-bo-truong-duoc-luan-chuyen-dieu-dong-trong-5-nam-post1201676.html