Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 71% khách hàng tỉnh Thanh Hóa thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

Với việc tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến nay hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ người dân trên địa bàn Thanh Hóa sử dụng dịch vụ này ngày càng tăng cao.

Công ty Điện lực Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua Mobile Money với VNPT Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg, ngày 28-10-2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Để tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn, đưa việc sử dụng các phương tiện TTKDTM trong xã hội thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, đồng thời nhằm đa dạng kênh thanh toán và tiếp tục tạo điều kiện cho khách hàng và người dân trong việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang ký hợp tác triển khai thu hộ tiền điện với 8 ngân hàng và 8 tổ chức trung gian.

Đầu năm 2022, Công ty cũng đã ký các thỏa thuận hợp tác thanh toán tiền điện bằng các hình thức như: Thanh toán thấu chi qua tài khoản với Agribank Chi nhánh Thanh Hóa, Ví Mobile money của Viettel Thanh Hóa và VNPT Thanh Hóa, trong đó phí thu tiền điện của các nhà cung cấp dịch vụ đều do ngành điện chi trả.

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến hết tháng 4-2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn Thanh Hóa đạt 71,41%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 94,88% .

Nguyễn Lương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/tren-71-khach-hang-tinh-thanh-hoa-thanh-toan-tien-d-ien-khong-su-dung-tien-mat/159974.htm