Hơn 800 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị hè

Sáng 20/8, huyện Đất Đỏ tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên từ cấp mầm non đến THPT trên địa bàn huyện.

Các cán bộ quản lý, giáo viên huyện Đất Đỏ tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè.

Các cán bộ quản lý, giáo viên huyện Đất Đỏ tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 800 cán bộ quản lý, giáo viên các trường được nghe Thạc sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt một số chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”, chuyên đề năm 2022 về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý, giáo viên còn được nghe truyền đạt những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94- KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý và giáo viên nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022 - 2023, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: THANH NGHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202208/huyen-dat-do-hon-800-can-bo-quan-ly-giao-vien-tham-gia-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-he-958032/