Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 9.000 thí sinh đỗ tốt nghiệp lần 2

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong đó khối THPT có 7.609/17.345 đậu tốt nghiệp, đạt 43,86%; hệ Bổ túc THPT có 1738/3925 đạt 44,28%. Tổng cho cả hai đợt thi, THPT đạt tỷ lệ 76,71% và bổ túc THPT đạt 57,8%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=91322