Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Hơn 90% tiềm năng thị trường bảo hiểm chưa được khai thác

(HNMO) - Từ 1/1/2008, theo cam kết WTO của Việt Nam, nước ta sẽ cho phép các DN bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài và sau 5 năm các doanh nghiệp này sẽ được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156588