Đôi khi chỉ cần một câu nói trong lúc nóng giận, không kiềm chế được bản thân cha mẹ có thể làm tổn thương trẻ lâu dài.