Hanoinet - Trong khi nhiều doanh nghiệp của xã Bát Tràng đang chật vật tìm đầu ra cho sản xuất thì lò gốm của nghệ nhân - doanh nhân Vũ Đức Thắng vẫn ngày đêm đỏ lửa.