Hôn nhau để tránh lây bệnh

Gốc
Mùa đông đến kéo theo rất nhiều căn bệnh, trong đó có nhiều bệnh lây chủ yếu qua những cái bắt tay. Các nghiên cứu đã cho thấy bàn tay là nơi ẩn chứa của hàng trăm loại vi khuẩn gây bệnh.

Tin nóng

Tin mới