Hơn triệu ĐVTN tham gia tình nguyện hè 2017

Gốc
Theo Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 thu hút hơn 1 triệu ĐVTN tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, được xã hội ghi nhận.

Hơn triệu ĐVTN tham gia tình nguyện hè 2017 - Ảnh 1

ĐVTN Hà Tĩnh giúp dân di chuyển thuyền tránh bão. Ảnh: Bình Minh.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, công tác tổ chức, nội dung hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 sát với thực tiễn, nhu cầu trên các địa bàn, góp phần giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khi hậu. Đặc biệt, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng. Cùng với đó, các đội hình thanh niên tình nguyện từng bước được nâng cao chất lượng từ khâu tuyển chọn, đào tạo, tập huấn. Nhiều đội hình thanh niên tình nguyện chuyên đã được triển khai như: đội hình giảng viên trẻ, sinh viên trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện...

Theo anh Tuấn, công tác chuẩn bị cho các hoạt động của chiến dịch tình nguyện tại một số địa phương được triển khai sớm, có sự đầu tư từ việc đăng ký nhu cầu, khảo sát, xác lập địa bàn, nội dung hoạt động, tham mưu chuẩn bị nguồn lực, lực lượng trong đó chú trọng phát triển đội hình tại chỗ. Các đội hình tình nguyện cùng với nhân dân địa phương triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên gắn với phát triển hạ tầng nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Kết quả, đã sửa chữa gần 3 nghìn km, xây dựng mới hơn 495 km đường giao thông nông thôn, đường dân sinh; sửa chữa 731 cây cầu, xây dựng mới 140 cầu giao thông nông thôn. Đặc biệt, với phong trào đền ơn đáp nghĩa, tuổi trẻ cả nước đã xây dựng và sửa chữa hơn 1.700 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trường Phong - Quang Lộc

Tin nóng

Tin mới