Trấn Thành cũng phải thán phục sự thông minh, nhanh nhẹn của Hồng Đào khi xử lý tình huống.

Kim Chi