SanOTC- Người đứng đầu khu đặc trị kinh tế Hồng Kông ông Donald Tsang vừa cho biết nền kinh tế của lãnh thổ này sẽ tiếp tục teo tóp trong nửa đầu năm 2009 do các dữ liệu cho thấy số lượng người thất nghiệp ngày càng gia tăng.