Cứ thay đổi thời tiết là cái mũi của anh Hiếu lại ngạt, tắc không thở được. Nhỏ mấy loại thuốc trong nhà sẵn có mà chẳng ăn thua gì, đến cơ quan, anh than phiền với đồng nghiệp và được mách: thuốc naphazolin tốt lắm, nhỏ chỉ vài phút là mũi thông thoáng ngay cứ y như là thần dược vậy