Cuộc trò chuyện của tôi với anh tại quán café 49 đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Nếu cuộc ...