Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Chiều 30.12, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Tham dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ...

Trình bày những nội dung cơ bản của Pháp lệnh, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, Pháp lệnh gồm 5 Chương, 44 Điều, quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày những nội dung cơ bản của Pháp lệnh

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ trình bày những nội dung cơ bản của Pháp lệnh

Pháp lệnh quy định thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân là: Tòa án nhân dân cấp huyện, nơi có trụ sở cơ quan của người đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người bị đề nghị có hành vi vi phạm trong trường hợp người đề nghị là Trưởng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 99, Khoản 1 Điều 100, Khoản 2 Điều 101, Khoản 1 Điều 102 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương có thẩm quyền xét lại quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

Pháp lệnh cũng quy định nguyên tắc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp hành chính; kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chi phí, lệ phí trong việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thủ tục thân thiện với người chưa thành niên. Biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng để thay thế cho biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1.2.2023.

Hoàng Ngọc