Hợp đồng hết hạn

Gốc
* Tôi nghỉ thai sản đến tháng 12-2013. Khi tôi trở lại làm việc thì được công ty thông báo không tiếp tục ký hợp đồng lao động. Công ty làm như vậy có đúng luật?

Trần Hoàng Mai Chi (Công ty Long Ngọc, quận 11, TP HCM)

- Bà Trà Thị Ngọc Hương, giám đốc công ty, trả lời: Hợp đồng lao động của chị Chi hết hạn vào ngày 31-12-2013. Trước đó nửa tháng, công ty đã thông báo không tiếp tục ký hợp đồng với chị Chi. Đây là trường hợp nghỉ việc do hết hạn hợp đồng, công ty đã giải quyết quyền lợi cho chị Chi theo đúng quy định.

Tin nóng

Tin mới