Hợp đồng tình yêu: Rà điều khoản nào!

(SVVN) Trước khi mua bảo hiểm lâu dài cho tình yêu của mình, bạn phải đọc kỹ các điều khoản dưới đây rồi mới ký tên đấy nhé!

Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/TIN247/7790.hht