Hợp đồng từ 1 tháng cũng được đóng bảo hiểm xã hội

Gốc
Đây là quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Hợp đồng từ 1 tháng cũng được đóng bảo hiểm xã hội - Ảnh 1

Quy định này được thể hiện tại điểm b khoản 1, Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng áp dụng Luật này.

Đây là quy định có hiệu lực muộn hơn toàn bộ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Do vậy, dù Luật đã có hiệu lực, nhưng đến 01/01/2018 những quy định như kể trên mới bắt đầu có hiệu lực.

Như vậy, kể từ 01/01/2018,  người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cũng từ ngày này, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ (Quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội

Nhật Thanh

Tin nóng

Tin mới