Họp liên ngành về tiến độ tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN

Gốc
Ngày 23/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đã chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đối với thành viên Tổ Công tác liên ngành Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Cùng dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh.

Họp liên ngành về tiến độ tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN - Ảnh 1

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Hoàng Long

Báo cáo về tiến độ triển khai tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết, Tổ Công tác liên ngành đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hiện nay, Tổ Công tác đã giúp Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành một số văn bản như: Văn bản và đề cương đề nghị các cơ quan Đảng, Quốc hội, cơ quan Tư pháp… tiến hành tổng kết; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá quá trình thực hiện tổng kết.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác cũng đã dự thảo xong, chuẩn bị trình Ban Chỉ đạo: Hướng dẫn khen thưởng trong dịp tổng kết 10 năm; thông báo việc kiểm tra công tác tổng kết tại các bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, Tổ công tác liên ngành đã triển khai hướng dẫn, đôn đốc một số địa phương gắn với công tác kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN. Đồng thời, chuẩn bị để Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng về công tác PCTN và việc triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN.

Báo cáo về tình hình triển khai tổng kết của bộ, ngành, địa phương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, nhiều bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện và gửi văn bản báo cáo việc triển khai về Thanh tra Chính phủ.

Về báo cáo chuyên đề, các Bộ, ngành được phân công đã triển khai xây dựng báo cáo.

Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cục, vụ, đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo chuyên đề. Ban Nội chính đã tổ chức hội thảo về báo cáo khảo sát cơ quan đầu mối giúp Ban cán sự Đảng ở các Bộ, ngành về công tác PCTN.

Tại buổi làm việc, các thành viên của Tổ Công tác báo cáo cụ thể về tiến độ triển khai tổng kết thực hiện 10 năm Luật PCTN thuộc lĩnh vực, đơn vị phụ trách. Hầu hết tại các báo cáo của các thành viên đều thể hiện sự khẩn trương, tích cực để hoàn thành báo cáo theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, một số thành viên cũng trình bày một số khó khăn, vướng mắc quá trình triển khai và đề nghị phối hợp tháo gỡ.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Tổ Công tác liên ngành, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nhận định, quá trình triển khai thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN cơ bản đạt kết quả tốt, tuy nhiên các thành viên cần chú ý kiểm soát chiều về, đặc biệt đối với các Bộ, ngành có nhiều đầu mối cần đánh giá, tổng kết. Do vậy, các thành viên cần hết sức sát sao để đảm bảo tiến độ tổng kết chung. Bên cạnh đó, đối với việc xây dựng các báo cáo chuyên đề cần có sự phối hợp để triển khai đạt hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ghi nhận, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các thành viên Tổ Công tác liên ngành trong quá trình triển khai. Tổng Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý, thời gian triển khai đã khá dài, các thành viên cần tiếp tục tích cực triển khai theo kế hoạch, đồng thời gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN nhằm đảm bảo đạt chất lượng, tiến độ đề ra.

Hoàng Long

Tin nóng

Tin mới